Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΣΤΑ 340 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΦΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άνοδο κατά 9,2% κατέγραψε το Φεβρουάριο η αξία των ακάλυπτων επιταγών έναντι του Ιανουαρίου. Στο πρώτο δίμηνο του έτους η αξία των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε σε 298,58 εκατ. ευρώ έναντι 354,34 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου...
διαστήματος του 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Τειρεσίας το Φεβρουάριο καταγράφονται 13.868 ακάλυπτες επιταγές, αξίας 155,86 εκατ. ευρώ κατά 3,51% αυξημένες στον αριθμό τους και κατά 9,21% στην αξία τους σε σχέση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, οπότε σφραγίστηκαν 13.398 ακάλυπτες επιταγές, με αξία 142,72 εκατ. ευρώ. Εναντι του Φεβρουαρίου 2011 υπήρξε πάντως σαφής μείωση στα τεμάχια κατά 16,8% και στην αξία κατά 14,4% των ακάλυπτων επιταγών.


Οι απλήρωτες συναλλαγματικές του Φεβρουαρίου ήταν 11.054 με αξία 20,51 εκατ. ευρώ και σημείωσαν πτώση σε ποσοστό 13,9% στα τεμάχια αλλά μικρή άνοδο σε ποσοστό 1,5% στην αξία τους έναντι του Ιανουαρίου οπότε στα αρχεία του Τειρεσία καταγράφονται 12.841 τεμάχια με αξία 20,39 εκατ. ευρώ.
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2011 σημειώθηκε φέτος μείωση σε ποσοστό 16,5% στον αριθμό των απλήρωτων συναλλαγματικών και σε ποσοστό 17,2% στην αξία που είχαν. Στο δίμηνο οι απλήρωτες συναλλαγματικές ήταν 23.895 με συνολική αξία 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 25.960 αξίας 45,85 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή