Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΟΑΕΔ: Στοιχεία για τους εγγεγραμμένους ανέργους.

Στα 730.621 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ το Δεκέμβριο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 2,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Εξ' αυτών οι 11.825 είναι άνδρες (ποσοστό 42,68%) και 418.796 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,32%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,16% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 το 27,33% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών το 9,52%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχεί το 46,84% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) το 36,23%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,74% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το 1,19%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,85% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,50% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,65%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 273.867 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 60.059 άτομα, ποσοστό 28,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 59,95% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 26,59% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 9,38% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 2,81% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 0,93% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,34% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 44.596, μειωμένες κατά –24,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (59.187) και μειωμένες κατά –10,22% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (49.673). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 28.060 (μειωμένες κατά –14,00% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –5,53% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 24.219 (μειωμένες κατά –60,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –21,30% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.124 (μειωμένες κατά –13,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –19,99% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 52.279, το 46,33% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –44,39% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (94.017) και μειωμένο κατά –13,55% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (60.476).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –25.807 θέσεις εργασίας, έναντι –55.855 τον Νοέμβριο και –33.455 τον Δεκέμβριο του 2010.