Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ελεύθερη δημοσιογραφία στην Ελλάδα μέρος 3!

ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

Δημοσιογραφικός οργανισμός ο οποίος είναι ιδιοκτησία της  οικογένειας Βαρδινογιάννη. Όπως και τα υπόλοιπα  «τζάκια» των ΜΜΕ, η οικογένεια Βαρδινογιάννη διαθέτει ένα εξίσου ανεπτυγμένο δίκτυο πλάνης και εξαπάτησης των Ελλήνων, που περιλαμβάνει εταιρείες γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, θεαμάτων, παραγωγής, τηλεπικοινωνιών κλπ.


Το δίκτυο εταιρειών του «Ομίλου Βαρδινογιάννη» αποκοιμίζει τον Έλληνα, υποβιβάζοντας το πνεύμα του και τη νοημοσύνη του.

Το αποτέλεσμα;
Οι Έλληνες αποδέχονται παθητικά και χωρίς καμία αντίσταση τα «σκουπίδια» που ρυπαίνουν και ατιμάζουν ό,τι ελληνικό έχει απομείνει σε αυτή τη γη που καταστρέφεται.