Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Πλούσιο αλλά ανεκμετάλλευτο το υπέδαφος της Ελλάδας

Σύμφωνα με τη Figaro, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην παραγωγή χουντίτη (υλικό που χρησιμοποιείται κατά της φωτιάς), πρώτη στην προμήθεια βωξίτη, περλίτη και στην εξαγωγή ακατέργαστου μαγνησίου στην Ευρώπη και πέμπτη σε όλο τον κόσμο στην παραγωγή λιγνίτη.

Η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι ο τομέας των εξορύξεων στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας καθώς αντιπροσωπεύει το 3%-5% του ΑΕΠ.

Στον κλάδο απασχολούνται επισήμως 20.000 άτομα και ανεπισήμως 60.000 εργαζόμενοι. Ο λιγνίτης προμηθεύει 21 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα.

Το 2009 η συνολική παραγωγή του ορυκτού πλούτου ήταν περίπου 63 εκατομμύρια τόνοι, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι συνολικά οι πωλήσεις σε ορυκτά και μέταλλα ανέρχονται ετησίως στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η παραγωγή βωξίτη το 2008 ανήλθε στους 2,1 εκατομμύρια τόνους, το 2009 έπεσε στους 1,9.