Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Σφάζονται!

Αυτή τη στιγμή στο δελτίο του μεγάλου καναλιού ξεκατινιάζονται....
Αυτή είναι η εικόνα της μετεκλογικής Ελλάδας!